BAĞIMSIZ DENETİM

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”)
  • ABD’de Kabul Görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartları’na (“US GAAP”)
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) Tarafından Yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TMS/TFRS”) ve KOBİ’ler İçin Hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“KOBİ TFRS”)
  • Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) ve Hazine Müsteşarlığı (“HM”) Tarafından Yayımlanan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine
  • Diğer Özel Amaçlar İçin Belirlenen Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetiminin yapılması.