DANIŞMANLIK

Gerçek kişilerin vergilendirilmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri
 
Yabancı Sermaye Mevzuatına ilişkin hizmetler
 
Uluslararası vergi anlaşmaları çerçevesinde şirketlerin yönlendirilmesi,
 
Şirket devir ve birleşmeleri ile hisse devir işlemleri konusundaki danışmanlık   hizmetleri,
 
Türkiye’de çalışan yabancı personele ilişkin yönlendirmeler,
 
Sermaye Piyasası, Enerji Piyasası Üst Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu Mevzuatı çerçevesinde yönlendirmeler yapmak,
 
Bankacılık ve finans uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 
Mevzuatta yapılan değişiklikler ile önemli hatırlatmaların “Vergi Sirküleri ” ile duyurulması,
 
Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Hizmetleri Serbest Bölgeler Uygulama Hizmetleri
 
Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlığı
 
Revizyon Hizmetleri
 
Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri
 
TÜBİTAK, Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamalarının Tasdik Hizmetleri
 
Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlıkları
 
Yabancı-Yerli Şirket Kuruluşlar Danışmanlığı