EĞİTİM HİZMETLERİ


 

Türk Vergi Mevzuatı Eğitimleri

 

A. Murat YILDIZ liderliğinde, Yıldız Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık veya çeşitli meslek odalarınca düzenlenen eğitim programları ile katılımcılara eğitim hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamdaki başlıca eğitimlerimiz aşağıdaki gibidir.

Dönem Sonu İşlemleri

 

Gelir Vergisi

 

Kurumlar Vergisi

 

Katma Değer Vergisi

 

Vergisel Teşvikler

 

Teknokent ve ARGE teşvikleri

 

Gelir Vergisinde Özellikli Konular

 

Kurum Kazancının Tespiti ve Özellikli Konular

 

Pişmanlık ve Uzlaşma Uygulamaları

 

Vergide Özellikli Tartışmalar

 

Avukatların Vergisel Ödevleri

 

Uluslarası Finansal Raporlama Standartları

 

SMMM ve YMM Sınavlarına Yönelik Olarak Verilen Eğitim Hizmetleri

 

Ayrıca yine YMM Murat YILDIZ liderliğinde Yıldız Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık tarafından çeşitli meslek odalarınca düzenlenen eğitim programları aracılığı ile SMMM Staja Başlama Sınavı, SMMM Mesleki Yeterlik Sınavı ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı kapsamında aşağıdaki eğitimler verilmektedir.

 

Vergi Hukuku

 

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

 

Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler

 

Revizyon

 

Vergi Tekniği

 

Özel Eğitim Hizmetleri

 

Firmaların kendi gereksinimleri çerçevesinde, müştereken belirlenen konularda ve tarihlerde eğitim hizmetleri verilmektedir.