VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

Vergi incelemeleri sırasında verilen danışmanlık hizmetleri
 
İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler
 
Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması
 
Tutanakların gözden geçirilmesi
 
Vergi incelemeleri sonrasında verilen danışmanlık hizmetleri
 
Bulguların analizi
 
Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporu
 
Uzlaşma sırasında verilen hizmetler
 
Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması
 
Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin verilmesi
 
Dava aşamasında verilen hizmetlerimiz
 
Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi
 
Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması
 
Literatür taraması
 
Emsal Karar taraması
 
Dava veya uzlaşma sonrasında verilen hizmetler